Εταιρικό Προφίλ (Business Consulting)


Η εταιρία Business Consulting ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδυτικών έργων, έχοντας διαχειριστεί εκατοντάδες επενδυτικά έργα στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, logistics, παραγωγής λογισμικού, κ.α. συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.


Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ανάγκες των πελατών μας και στην εξεύρεση της βέλτιστης στρατηγικής για την ανάπτυξη τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, τα έμπειρα στελέχη μας αξιολογούν τις δυνατότητες που δίνονται μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής πρόκλησης, σε επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο.

Για να μεταφερθείτε στην ανανεωμένη μας ιστοσελίδα πατήστε εδώ.